گالری +۲

Events

تصویر-نمایشگاه-صد-سالگی-در-گالری-+-2

نمایش حال حاضر

«محسن وزیری‌مقدم > صدسالگی» [٢+ فرشته] و [٢+ ده ونک] نمایش انفرادی از آثار محسن وزیری مقدم در همکاری با بنیاد محسن وزیری مقدم ۲۹ تیر تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ تلفن: ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۱۴
اطلاعات بیشتر
عکسی-از-یکی-آثار-علیرضا-رسول-زاده

نمایش پیشین

نمایش آثار علیرضا رسول زاده [+۲]«بارو»نمایش انفرادی از آثار علیرضا رسول‌زاده خرداد از ۲۵ خرداد تا ۱۵ تیرماه ۲۵‎ساعات بازدید در روزهای جمعه‌: ۱۳ تا ۲۰دوشنبه الی پنجشنبه‌: ۱۱ تا ۱۹شنبه‌ها، یکشنبه‌ها و تعطیلات رسمی بازدید با تعیین وقت قبلی ممکن است.تلفن: ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۱۴ [+۲- Fereshteh]“Barbican”A Solo Exhibition of Works by Alireza Rasoulzadeh14 June – 5 […]
اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر درباره گالری +۲

سبد خرید۰ محصول