نمایش پیشین

نمایش آثار صدرا بنی اسدی

«فرار از واقعیت، با سرعت»
نمایش انفرادی از آثار صدرا بنی‌اسدی
۱۴ اردیبهشت تا ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲
‌‎ساعات بازدید در روزهای جمعه‌: ۱۳ تا ۲۰
دوشنبه الی پنجشنبه‌: ۱۱ تا ۱۹
شنبه‌ها، یکشنبه‌ها و تعطیلات رسمی بازدید با تعیین وقت قبلی ممکن است.
تلفن: ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۱۴

“Escaping Reality, Full Speed”
A solo exhibition of works by Sadra Baniasadi
3 – 24 May 2024
Fridays: 1 PM to 8 PM
Monday through Thursday: 11 AM to 7 PM
Saturdays, Sundays, and Public Holidays by appointment only
Tel: +9821-22023114

سبد خرید۰ محصول