نمایش‌های پیشین

نمایشگاه نقاشی «برهوت»

نمایشگاه نقاشی «برهوت»

نمایشگاه نقاشی انفرادی عباس خنجر با عنوان «برهوت» و با موضوع طبیعت از ۱۳ مرداد تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ در فضای هنری هشت‌چشمه به نمایش درآمد.

دومین نمایشگاه انفرادی خنجر ۲۲ اثر در ابعاد مختلف را شامل می‌شد که همگی از کارهای متأخر این هنرمند در فاصلۀ سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بود.

به گفتۀ این هنرمند کاشانی، مجموعۀ برهوت دریافتی انتزاعی از همزیستی او با زادگاهش؛ کویر است که در طول سالیان اخیر از تغییرات مخرب زیست‌محیطی مصون نمانده و ذهن او را به خود مشغول کرده است.

خنجر که یک نمایشگاه انفرادی و چند نمایشگاه گروهی را در کارنامه دارد، آخرین مجموعه‌اش را با تکنیک اکریلیک و در مواردی با استفاده از ذغال و کنته بر روی بوم و مقوا پدید آورده است. این قابهای کمینه‌گرا، القاکنندۀ سکوت و سکون بیابان هستند.

بنا به اظهار این نقاش ۳۴ ساله مجموعۀ برهوت بدون اتود قبلی و با به کار گرفتن رنگهای سرد و خنثی و دخل و تصرفاتی جزئی در استفاده از تکنیک اکریلیک پدید آمده است تا مناظر مختلف کویر و دخالتهای انسانی در این زیست‌بوم را با بهره‌مندی از کمترین عناصر به نمایش دربیاورد.

سبد خرید۰ محصول