نمایش حال حاضر

نمایش آثار نسرین ملک ثابت

[زیرزمین دستان]
‎«در گستره‌ی خاموشی»
‎نمایش انفرادی از آثار نسرین ملک‌ثابت
۱۱ خرداد تا ۱ تیرماه ۱۴۰۳
‎ساعات بازدید در روزهای جمعه‌: ۱۳ تا ۲۰
‎دوشنبه الی پنجشنبه‌: ۱۱ تا ۱۹
‎شنبه‌ها، یکشنبه‌ها و تعطیلات رسمی بازدید با تعیین وقت قبلی ممکن است.
‎تلفن: ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۱۴

[Dastan’s Basement]
“In Silent Expanse”
A Solo Exhibition of Works by Nasrin Maleksabet
31 May – 21 June, 2024
Fridays: 1 PM to 8 PM
Monday through Thursday: 11 AM to 7 PM
Saturdays, Sundays, and Public Holidays by appointment only
Tel: +9821-22023114

سبد خرید۰ محصول