نمایش‌ پیشین

«جریان»

[زیرزمین دستان]

ساسان ابری، ناصر بخشی، صدرا بنی‌اسدی، شایان سجادیان، هانیه صدری، امیرنصر کم‌گویان، محمدرضا عرب خزائلی، مینا محسنی، آلیشیا مرصعی، مینا محمدی، و سوفیا یگانه

«جریان»

۱۳ بهمن ماه تا ۴ اسفند ماه ۱۴۰۲

‎جمعه‌ها: ۱۳ تا ۲۰

‎سایر روزها: ۱۱ تا ۱۹

شنبه‌ها، یکشنبه‌ها و تعطیلات رسمی با تعیین وقت قبلی

تلفن: ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۱۴

asement]
Group exhibition of works by Sasan Abri, Mohammadreza Arab Khazaeli, Nasser Bakhshi, Sadra Baniasadi, Amir-Nasr Kamgooyan, Alishia Morassaei, Mina Mohammadi, Mina Mohseni, Hanie Sadri, Shayan Sajadian, and Sofia Yeganeh
“Flow”
۲ – ۲۳ February 2024
Fridays: 1 PM to 8 PM
‌‌‌Other Days: 11 AM to 7 PM
Saturdays, Sundays, and Public Holidays by appointment only
Tel: +9821-22023114

سبد خرید۰ محصول