نمایش پیشین

نمایش انفرادی آثار دانا جعفری

[جلوی دیوار پشتی]

نمایش انفرادی از آثار دانا جعفری

۱۱ تا ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۲

ساعات بازدید در روزهای جمعه‌: ۱۳ تا ۲۰

دوشنبه الی پنجشنبه‌: ۱۱ تا ۱۹

شنبه‌ها، یکشنبه‌ها و تعطیلات رسمی بازدید با تعیین وقت قبلی ممکن است.

تلفن: ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۱۴

__ __

[In Front of the Back Door]

A solo exhibition of works by Dana Jafari

1 – 15 March 2024

Fridays: 1 PM to 8 PM

Monday through Thursday: 11 AM to 7 PM

Saturdays, Sundays, and Public Holidays by appointment only

Tel: +9821-22023114

سبد خرید۰ محصول