ویدئو: دیدار زال و رودابه

دیدار زال و رودابه، نسخه‌ی شاهنامه‌ی پِک، در موزه‌‌ی دانشگاه پرینستون (جزئی از نگاره)

گوینده: نازنین اصفهان‌پور

ساخته موزه پرینستون