ویدئویی از صحرا امجدیان، مدیر اجرایی مجله، درباره‌ی پیش‌فروش شماره‌ی جدید

پیش‌خرید، حرفه هنرمند، همقدم، هم قدمی

صحبت‌های صحرا امجدیان، مدیر اجرایی حرفه: هنرمند درباره‌ی طرح پیش‌فروش شماره‌ی ۷۶، و معرفی مطالب این شماره

برای پیش‌خرید شماره‌ی ۷۶ (با ۲۵ درصد تخفیف) می‌توانید از طریق این لینک اقدام کنید. 

و یا می‌توانید شصت هزار تومان به شماره‌ی کارت ۶۱۰۴۳۳۷۵۳۷۴۲۹۳۳۲ بانک ملت به نام ایمان افسریان واریز کنید. در این صورت، رسید و اطلاعات آدرس خود را به واتساپ حرفه: هنرمند (۰۹۹۱۴۵۴۰۳۴۳) ارسال نمایید. می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره‌ی ۰۲۱۸۸۹۳۷۱۶۸ تماس بگیرید.