فیلم کوتاه و تجربی/ جشنواره فیلم کوتاه تهران/ سینمای تجربی/ استن براکیج/ فیلم کوتاه چیست/

پنجره‌ی بسته: فیلم کوتاه و تجربی

فیلم کوتاه و تجربی

محدود شدن طول فیلم به چیزی حول و حوش دو ساعت از ظالمانه‌ترین قواعد سینمای تجاری غالب است. چه بسیار تجربه‌های فرمی و محتوایی که باید در دو یا ده دقیقه اتفاق بیفتند. سینمای فیلم کوتاه و تجربی از یک سو عرصه هنرمندانی است که برای بیان خود نمی‌خواهند به استاندارد تجاری مقید باشند. از سوی دیگر عرصه تجربه فیلمسازان جوان با تمام طراوتی که با خود به دنیای فیلم می‌آورند. آخرین روزهای مهرماه بیستمین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار شد. این رویداد بهانه‌ای شد برای اختصاص پنجره بسته بخش “حرفه: سینماگر” به این موضوع. با نگاهی به کارهای استن براکیج، از مهم‌ترین فیلمسازان تجربی تاریخ سینما، که چندی پیش از این دنیا رفت.

آنچه در این جستار می‌خوانیم:

در این جستار کوشیده‌ایم با متنی از روبرت صافاریان تحت عنوان “جشنواره‌ی فیلم کوتاه تهران” و دو نوشتار با نگاه به آثار استن براکیج: “سگ، ستاره و مرد” و “استن براکیج”، در حین پرداختن به جشنواره‌ی فیلم کوتاه تهران، نگاهی هم به آثار استن براکیج داشته باشیم.

در متن نخست روبرت صافاریان به تعدادی از آثار ارزشمندی که در جشنواره امسال فیلم کوتاه تهران به نمایش می‌آیند پرداخته است. در ضمن به این بهانه گاهی گریزی هم به آثار دیگر پدیدآورندگان فیلم‌های مورد علاقه‌اش زده است.

در متنی به کوشش شاهین شهابلو گفت‌وگویی کوتاه با استن براکیج داشته‌ایم.

در نهایت هم شهابلو با برگردان متنی از بارت تستا نگاهی به درون‌مایه‌ی آثار براکیج داشته است.

سبد خرید ۰ محصول