شناسنامه

صاحب امتیاز: موسسه غیرتجاری حرفه: هنرمند زمان نو

مدیر مسئول: ایمان افسریان

دبیر ایده‌ی فصل (زبان و تصویر ۴ : مجید اخگر

دبیر چهره‌ی فصل: مهدیه کرد

دبیر ایده‌ی فصل (درباره‌ی ارزش زیبایی شناختی): مهدی نصراله‌زاده

دبیر درس‌گفتار تاریخ هنر و فرهنگ ایران: هدا اربابی

دبیر نقد فصل: علیرضا رضایی‌اقدم

تلگرام: فرنوش جندقیان

مدیراجرایی: صحرا محمدیان پورامجدیان

مدیر هنری: پریسا امت‌علی

مدیر مالی: نگار مختاری

مدیر فروش: نیلوفر فرهود

ویراستار و نمونه‌خوان: مریم مظفری

صفحه‌آرا: مهدی اسدی

سازمان آگهی‌ها: عسل نقی‌زاده، ویدا شهراب، شیوا خالصی

مولفان و هنرمندان: مجید اخگر، هدا اربابی / ویلیام پیتس / رضا حائری / وحید حکیم / آریاسپ دادبه / جورج دیکی / علیرضا رضایی‌اقدم / سعید عقیقی / پیتر کاتنبرگ / گرترود کخ / زیگفرید کراکوئر / مهدیه کرد / رابرت نلسن / کندال والتن

مترجمان: الهام آقاباباگلی / ابوالفضل توکلی شاندیز / علیرضا فاتحی بروجنی / مهدیه کرد / صالح نجفی / مهدی نصراله‌زاده / کتایون یوسفی

۰ دیدگاه

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه

سبد خرید ۰ محصول