شناسنامه

صاحب امتیاز: مؤسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو

مدیر مسئول: ایمان افسریان

زیر نظر شورای نویسندگان

دبیران این شماره: غزاله هدایت، ایمان افسریان، مجید اخگر، علیرضا رضایی‌اقدم

مدیرمالی و اجرایی: لیلا پوربابک

مدیرسازمان آگهی‌ها: صحرا محمدیان ‌پورامجدیان

مدیر هنری: پریسا امت‌علی

دبیر شبکه‌های مجازی: علیرضا احمدی‌ساعی

تبلیغات: ویدا شهراب

فروش: نیلوفر فرهود، سارا سپهری‌فر

ویراستار: پرستو قربانی

 

مؤلفان و هنرمندان: فرشید آذرنگ/ بابک احمدی/ علیرضا احمدى ساعی/ بیژن اخگر/ مجید اخگر /خیزران اسماعیل‌زاده /ایمان افسریان/ داوود امدادیان/ احمد امین‌نظر/ نازگل انصاری‌نیا/ فائقه بقراطی/ رویین پاکباز/ بهرنگ پورحسینی/ شهریار توکلی/ بهمن جلالی/ گل‌آرا جهانیان/ وحید چمانی/ محمدمهدی چیت‌سازها/ قاسم حاجی زاده/ مهدی حسینی/ وحید حکیم/ مسلم خضری/ محمد خلیلی/ یحیی دهقانپور/ کامران دیبا/ محسن راستانی/ محمدرضا ربیعی/ میلاد رستمی/ علیرضا‌ رضایی‌اقدم/ محمد‌ رضایی‌راد/ غزاله رضایی/ بکتاش سارنگ‌جوانبخت/ سهراب سپهری/ ابوالقاسم سعیدی/ نسترن صارمی/ روبرت صافاریان/ منوچهرصفرزاده/ نسرین طالبی‌سروری/ احمد عالی/ همایون عسگری‌سیریزی/ سحر عسگری/ مهرداد عمرانی/ مزدک عیاری/ محمد غزالی/ جاسم غضبانپور/ فریدون غفاری/ مجید فتحی‌زاده/ رعنا فرنود/ منصور قندریز/ پویا کریم/ کاوه گلستان/ علی گلستانه/ لیلی متین‌دفتری/ بهمن محصص/ اردشیر محصص/ جواد مدرسی/ امید مشکسار/ فرشید ملکی/ مریم ملاصادقی/ مهران مهاجر/ کریم میرزاده اهری/ محمدرضا میرزایی/ صیاد نبوی/ مهدی نصراله‌زاده/ محسن وزیری‌مقدم/ غزاله هدایت/ منوچهر یکتایی/ محمدرضا یگانه‌دوست

سبد خرید ۰ محصول