شناسنامه

صاحب امتیاز: مؤسسه غیرتجاری حرفه هنرمند زمان نو

مدیر مسئول: ایمان افسریان

زیر نظر شورای نویسندگان

حرفه: عکاس: غزاله هدایت

حرفه: نقاش: ایمان افسریان

حرفه: هنرمند: مجید اخگر (با کمک گلنار نریمانی)

درس‌گفتار: آریاسپ دادبه (با ویرایش هدا اربابی)

مدیرمالی و اجرایی: لیلا پوربابک

مدیرسازمان آگهی‌ها: صحرا محمدیان ‌پورامجدیان

مدیر هنری: پریسا امت‌علی

گرافیست: نیلوفر اسکندریان

دبیر شبکه‌های مجازی: علیرضا احمدی‌ساعی

تبلیغات: الهام سلیمان‌نژاد، ویدا شهراب

فروش: کسری زاهدی، نیلوفر فرهود

ویراستار: پرستو قربانی

مؤلفان و هنرمندان:
رابرت‌اسمیت‌سون/ ثمیلا امیرابراهیمی / مارجری‌آلثورپ ـ گویتن/ اوتا بارت / آریاسپ دادبه/ تاسیتا دین / رابرت رازنبلوم / ولید بشتی / علیرضا رضایی‌اقدم/ غزاله رضائی/ نفیسه ریاحی / منا زهتابچی / شیرین سمیعی / فیلیپ شا /سهیلا شمس/ بیژن صفاری/ نسرین طالبی سروری/ آنیش کاپور/ ریچارد کرنی/ مایک کلی / فردریک لاالمستد/ پاملام.لی/ ژان فرانسوا لیوتار/ کریم مجتهدی /توماس مک‌ ایویلی / مهران مهاجر/ آنری میشو/ گلنار نریمانی/ بارنت نیومن/ باس یان‌آدر

مترجمان: مجید اخگر/ مجید پروانه‌پور/ پیمان ‌چهرازی/ فاطمه ‌مولازاده/ صالح ‌نجفی/ گلنار نریمانی/ کتایون ‌یوسفی

سبد خرید ۰ محصول