شناسنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شهریار توکلی

زیر نظر شورای نویسندگان

دبیر این شماره: شمیم مستقیمی

با تشکراز ایمان افسریان، هدا اربابی، مجید اخگر، شهریار توکلی، سینا دادخواه وآزاده مشایخی

طراح نشانه(لوگو): قباد شیوا

مدیر اجرایی: لیلا پوربابک

طراح گرافیک: پریسا امت‌علی

روابط عمومی: صحرا امجدیان

نظارت چاپ: مهدی خندان

مشاور و مجری تبلیغات: مؤسسه تبلیغاتی جانوسپار

شهرزاد روایی: ۲۲۲۵۰۵۷۴-۲۲۲۲۸۷۴۹

آرزو پنجه شاهی: ۹۴۷۲۳۵۷-۰۹۳۲

مؤلفان و هنرمندان: بابک احمدی/ امیر احمدی‌آریان/ مجید اخگر/ هدا اربابی/ ایمان افسریان/ مینا بزرگمهر/ باوند بهپور/ مسعود بهنود/ مهران تمدن/ شهریار توکلی/ وحید حکیم/ محمد سعید حنایی‌ کاشانی/ امیرحسین خورشیدفر/ سینا دادخواه/ علیرضا رسولی‌نژاد/ محمد رضایی‌راد/ محمد قائد/ مهدیه کُرد/ هادی کمالی مقدم/ شمیم مستقیمی/ آزاده مشایخی/ شادی ملک/ مهران مهاجر/ شهره مهران/ امید مهرگان/ شرمین نادری/ صفی یزدانیان

سبد خرید ۰ محصول