شناسنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شهریار توکلی

زیر نظر شورای نویسندگان

سردبیران این شماره: فرشاد رستمی،مهدی سیفی

طراح نشانه(لوگو): قباد شیوا

مدیر اجرایی: لیلا پوربابک

طراح گرافیک: پریسا امت‌علی

روابط عمومی: صحرا محمدیان پورامجدیان

نظارت چاپ: مهدی خندان

مشاور و مجری تبلیغات: مؤسسه تبلیغاتی جانوسپار

شهرزاد  روایی: ۲۲۲۵۰۵۷۴-۲۲۲۲۸۷۴۹

آرزو پنجه شاهی: ۹۴۷۲۳۵۷-۰۹۳۲

مؤلفان و هنرمندان: مایکل اولریش/ راسل بستلی/ امیلی پاتس/ مایکل جانسون/ پرین دروم/ مایکل راک/ یولاندا زاپاترا/ مرجان زاهدی/ سودابه صالحی/ مریم کهوند/ جان گال/ شهره مباشری/ فرشید مثقالی/ یان نوبل/ مایکل ون دِسند/ ورونیک وین/ پیتر ویلبرگ/ استیون هلر

مترجمان: مصطفی اوجی/ سحر ترهنده/ ابوالفضل توکلی شاندیز/ غزل ثمین/ فرناز حائری/ مرجان زاهدی/ صبا سعادت‌نیاکی/ سودابه صالحی/ کیانا فرهودی/ مهدیه کُرد

سبد خرید ۰ محصول