شناسنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شهریار توکلی

زیر نظر شورای نویسندگان

حرفه:عکاس: شهریارتوکلی (با همکاری لیلا پوربابک)

حرفه: نقاش: ایمان افسریان (با همکاری هدا اربابی)

حرفه: هنرمند: مجید اخگر

حرفه: نویسنده: شمیم مستقیمی

طراح نشانه(لوگو): قباد شیوا

مدیر اجرایی: لیلا پوربابک

طراح گرافیک: شعله محلوجی، پریسا امت‌علی

روابط عمومی: صحرا محمدیان پور امجدیان

نظارت چاپ: مهدی خندان

مشاورومجری‌تبلیغات: مؤسسه‌‌جانوسپار ۲۲۲۲۸۷۴۹

شهرزاد ‌روایی: ۰۹۱۲۲۰۲۴۹۰۸

آرزو پنجه شاهی: ۰۹۱۹۷۷۷۷۰۶۳

مؤلفان و هنرمندان: مجید اخگر/ نوربرت اشنایدر/ ثمیلا امیرابراهیمی/ الهه ایمانی‌پور/ جان برگر/ امید بلاغتی/ باوند بهپور/ چارلز تیلور/ وحید حکیم/ زهرا درویشیان/ محمدمهدی رحیمیان/ مسلم قرایی خضری/ مهدیه کُرد/ ریچارد کِرنی/ جان گریفیتز/ شمیم مستقیمی/ مهدی منعم/ مهدی نصراله‌زاده/ بهزاد نژاد‌قنبر/ سایمون نورفولک/ محمدمنصور هاشمی/ دیوید هاکنی

مترجمان: سید محمد آوینی/ مجید اخگر/ پیمان امیدوار/ نسرین هاشمی

سبد خرید ۰ محصول