شناسنامه

صاحب امتیاز:مؤسسه غیرتجاری حرفه هنرمند زمان نو

مدیر مسئول: ایمان افسریان

زیر نظر شورای نویسندگان

ایده‌‌ی فصل: مجید اخگر (با همکاری گلنار نریمانی)، غزاله هدایت

چهره‌ی فصل: غزاله هدایت، ایمان افسریان

درس‌گفتار: آریاسپ دادبه (با ویرایش هدا اربابی)

نقد فصل: علیرضا رضایی‌اقدم

شبکه‌های مجازی: علیرضا احمدی‌ساعی

سایت: علیرضا رضایی‌اقدم

مدیراجرایی: صحرا محمدیان ‌پورامجدیان

مدیر هنری: پریسا امت‌علی

مدیرمالی: نگار مختاری

مدیر فروش: نیلوفر فرهود

مدیر بازاریابی: سیاوش حاجی‌نظر

سازمان آگهی‌های حرفه:هنرمند: ویدا شهراب۸۸۹۳۷۲۹۱

ویراستار و نمونه‌خوان: مریم مظفری

 

مؤلفان و هنرمندان: علیرضا احمدی‌ساعی/ مجید اخگر/ هدا اربابی/ جولین استالابراس/ بلیک استیمسون/ تری اسمیت/ چیکا اُکه‌که‌ـ‌آگولو/ آذر امامی ‌پری/ ثمیلا امیرابراهیمی/ ژان‌فیلیپ آنتوان/ باوند بهپور/ شهلا حسینی/ آریاسپ دادبه/ آرتور دانتو / علیرضا رضایی‌اقدم/ هَل فاستر/ دیوید کمپنی / ایزابل گراو/ بوریس گرویس/ جیمز مِیِر/ هانا یاکوبی/ غلامرضا یزدانی/

 

مترجمان: الهام آقاباباگلی/ ابوالفضل توکلی شاندیز/ مهدی حبیب‌زاده/ داوود حسینی/ نسترن صارمی/ مهران مهاجر/ صالح نجفی/ ستاره نوتاج/ نغمه یزدان‌پناه

سبد خرید ۰ محصول