شناسنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شهریار توکلی

زیر نظر شورای نویسندگان

حرفه:عکاس: (دبیر مهمان) مهدی مقیم نژاد

حرفه: نقاش: ایمان افسریان (با همکاری رامین زند وکیلی)

حرفه: هنرمند: مجید اخگر

حرفه: نویسنده: شمیم مستقیمی

طراح نشانه(لوگو): قباد شیوا

مدیر اجرایی: لیلا پوربابک

طراح گرافیک: شعله محلوجی، پریسا امت‌علی

روابط عمومی: صحرا محمدیان پور امجدیان

نظارت چاپ: مهدی خندان

مشاورومجری‌تبلیغات: مؤسسه‌‌جانوسپار ۲۲۲۲۸۷۴۹

شهرزاد ‌روایی: ۰۹۱۲۲۰۲۴۹۰۸

آرزو پنجه شاهی: ۰۹۱۹۷۷۷۷۰۶۳

مؤلفان و هنرمندان: علی اتحاد/ محمد‌رضا اصلانی/ ایمان افسریان/ وسلی ای. کورت/ مجید اخگر/ بالتوس/ ویلیام جی. تامس میچل/ چارلز تیلور/ الهه حیدری/ وحید حکیم/ حسن خوبدل/ سینا دادخواه/ صغرا زارع/ رامین زند‌وکیلی/ سابین ریوالد/ کامران س‍‍‍پهران/ میر شاپیرو/ روبرت صافاریان/ استیون کراول/ مری ماگدا وارد/ جواد مجابی/ مهدی مقیم‌نژاد/ رضا نیازی/ غزاله هدایت/ محمدحسین واقف

مترجمان: پیمان امیدوار/ مجید اخگر/ ابوالفضل توکلی‌شاندیز/ امیر مازیار/ صالح نجفی/ احسان نوروزی

سبد خرید ۰ محصول