شناسنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شهریار توکلی

زیر نظر شورای نویسندگان

تئوری(بخش نخست): مجید اخگر

هنرمعاصرچین(بخش میانی): ایمان افسریان، هدا اربابی

عکاسی معاصرچین(بخش پایانی): کیانا فرهودی

نقد فصل: بهزاد نژاد قنبر

طراح نشانه(لوگو): قباد شیوا

مدیر اجرایی: لیلا پوربابک

طراح گرافیک: پریسا امت‌علی

روابط عمومی: صحرا محمدیان پورامجدیان

نظارت چاپ: محمد شهابی

واحد تبلیغات حرفه: هنرمند: ۲۲۸۵۷۵۴۲

آرزو پنجه‌شاهی: ۰۹۱۹۷۷۷۷۰۶۳

شهرزاد ‌روایی: ۰۹۱۲۲۰۲۴۹۰۸

صحرا محمدیان پورامجدیان: ۰۹۱۲۳۹۸۴۰۲۱

مؤلفان و هنرمندان: علیرضا آستانه/ محمد احصایی/ سعید احمدزاده/ مجید اخگر/ هدا اربابی/ ایمان افسریان/ جیمز الکینز/ یعقوب امدادیان/ ثمیلا امیرابراهیمی/ ناصر اویسی/ محسن بایرام‌نژاد/ وانگ‌ چون‌چِن/ وحید حکیم/ آریاسپ دادبه/ مهران دانایی/ بائو دوُنگ/ فرناز ربیعی‌جاه/ گو ژنگ/ سیما شاه‌مرادی/ کوروش شیشه‌گران/ حامد صدر ارحامی/ هنگامه صدری/ طاهره صمدی‌طاری/ بهنوش فروتن/ جین فیشر/ ماری کارمن رامیرز/ مهدیه کُرد/ دیوید کَریِر/ رضا مافی/ ساندرا متیوز/ جواد مجابی/ جواد مدرسی/ مهدی نصراله‌زاده/ منوچهر معتبر/ مینا نوری/ مهران مهاجر/ دانا نهداران/ غزاله هدایت/ لیو یودی

مترجمان: خیزران اسماعیل‌زاده ابوالفضل/ توکلی‌شاندیز/ غزل ثمین/ المیرا خوشبخت/ ارکیده درودی/ الهام شوشتری‌زاده/ سوفیا مسافر/ صالح نجفی

سبد خرید ۰ محصول