شناسنامه

صاحب امتیاز: مؤسسه غیرتجاری حرفه هنرمند زمان نو

مدیر مسئول: ایمان افسریان

زیر نظر شورای نویسندگان

حرفه: عکاس غزاله هدایت

حرفه: هنرمند مجید اخگر (با همکاری گلنار نریمانی)

درس‌گفتار: آریاسپ دادبه (با ویرایش هدا اربابی)

نقد فصل: علیرضا رضایی‌اقدم

شبکه‌های مجازی: علیرضا احمدی‌ساعی

مدیراجرایی: صحرا محمدیان ‌پورامجدیان

مدیر هنری: پریسا امت‌علی

مدیرمالی: نگار مختاری

مدیر فروش: نیلوفر فرهود

مدیر بازاریابی: سیاوش حاجی‌نظر

گرافیست: نیلوفر اسکندریان

تبلیغات: ویدا شهراب، الهام سلیمان‌نژاد

ویراستار: پرستو قربانی

نمونه‌خوان: سمن‌ناز اژدری

مؤلفان و هنرمندان: مجید اخگر/ خیزران اسماعیل‌زاده/ ایمان افسریان/ سردار تونیچ/ نیما جمالی/ مهدی چیت‌سازها/ آریاسپ دادبه/ محمدرضا ربیعی/ غزاله رضائی/ علیرضارضایی اقدم/ جین ری/ سهیلا شمس/ نسرین طالبی سروری/ ژان فرانسوا لیوتار/ ان فریدبرگ/ ریچارد کرنی/ پویا کریم/ مهران مهاجر/ محمدرضا یگانه‌دوست

مترجمان: مهدی حبیب‌زاده/ پیمان ‌چهرازی/ نسترن صارمی/ مهدی فیاضی‌کیا/ صالح ‌نجفی/ گلنار نریمانی

سبد خرید ۰ محصول