شناسنامه

صاحب امتیاز:مؤسسه غیرتجاری حرفه هنرمند زمان نو

مدیر مسئول: ایمان افسریان

زیر نظر شورای نویسندگان

دبیران این شماره: ایمان افسریان، غزاله هدایت، مجید اخگر

درس‌گفتار: آریاسپ دادبه (با ویرایش هدا اربابی)

شبکه‌های اجتماعی: علیرضا احمدی ساعی

سایت: علیرضا رضایی‌اقدم

مدیراجرایی: صحرا محمدیان پورامجدیان

مدیر هنری: پریسا امت‌علی

مدیرمالی: نگار مختاری

مدیر فروش: نیلوفر فرهود

مدیر بازاریابی: سیاوش حاجی‌نظر

سازمان آگهی‌های حرفه: هنرمند: ویدا شهراب، الهام سلیمان‌نژاد

ویراستار و نمونه‌خوان: مریم مظفری

مؤلفان و هنرمندان: ارسلان آقاخانی/ سجاد آورند/ مانی اسدزاده / خیزران اسماعیل‌زاده/ هدا اربابی/ ایمان افسریان/ محسن بایرام‌نژاد/ باوند بهپور/ مسلم خضری/ آریاسپ دادبه/ آرش صداقت‌کیش/ کیارنگ علایی/ زهرا قراخانی/ حامد قصری/ امیرحسین کردونی/ هادی مؤمنی/ مهدی نصراله‌زاده/ غلامرضا یزدانی

سبد خرید ۰ محصول