بسته‌ی ویدیویی ایده‌ی پرتره

بسته DVD ایده‌ی پرتره شامل ویدیوها و مستندهای بلند و فایل PDF درباره‌ی پرتره به شرح زیر است:

- مستند بلند درباره‌ی رمبراند با زیرنویس فارسی

- ویدیوی کوتاه آموزشی ورکشاپ کپی از یکی از آثار سارجنت توسط الکس جاواریس با زیرنویس فارسی

- ۲ ویدیوی کوتاه دوبله‌شده درباره‌ی رمبراند

- مستند بلند درباره‌ی الیس نیل با زیرنویس فارسی

- مستند بلند درباره‌ی لوسین فروید با زیرنویس فارسی

- PDF مقالاتی درباره‌ی لوسین فروید از شماره‌ی ۳ فصلنامه‌ی حرفه: هنرمند و آثار منتخب او

- مقالاتی درباره‌ی الیس نیل از شماره‌ی ۱۷ فصلنامه‌ی حرفه: هنرمند و آثار منتخب او