عکسی از آکی کائوریسماکی

6

پنجره‌ی همسایه: آکی کائوریسماکی

آکی کائوریسماکی مهم‌ترین فیلمساز تاریخ سینمای فنلاند و یکی از چهره‌های شاخص سینمای اروپاست. فیلم‌های او در دوره‌های گوناگون جشنواره سینمایی فجر به نمایش درآمده‌اند و نزد سینمادوستان ایرانی کمابیش شناخته شده‌اند. نمایش عمومی احتمالی فیلم مردی بدون گذشته، آخرین فیلم کائوریسماکی، بهانه‌ای شد برای اختصاص پنجره‌ی همسایه حرفه: سینماگر به این فیلمساز.