7

11 سپتامبر 2001 / پیتر هوو / اسماعیل عباسی

جیمز نچوی به منظور گفت‌وگو با «دیجیتال ژورنالیست» کار ویرایش عکس‌‎های آن روزش را که از وال‌استریت گرفته است، موقتاً تعطیل می‌کند. نهمین روز است که از این ماجرا عکس می‌گیرد و به نظر خسته می‌آید. هرچند اطلاق واژه «شادمان» در ارتباط با هر آنچه که در 11 سپتامبر 2001 رخ داد، کاملا نامناسب است اما مجله تایم و خوانندگانش باید از این‌که نچوی عکاس طرف قرارداد مجله است، و از این‌که نچوی عکاس طرف قرارداد مجله است، و از این‌که آپارتمان وی در مجتمع «ساوث استریت سی‌پورت» قرار دارد و از این‌که در زمان وقوع حمله وی در آنجا بود، شادمان باشند.