هنر انتزاعی، انتزاع در هنر، هنر آبستره

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

ویژه‌نامه هنر انتزاعی/ 66

سر فصل‌های ویژه‌نامه هنر انتزاعی

شهر

بخش شهر شامل این مقالات است:

«حقوق شهروندی را بشناسیم» گفت‌وگویی با اصغر کفشچیان‌مقدم.

«میرزاحمید عاشق ویرانه‌ها» به قلم ثمیلا امیرابراهیمی

«فقدان تولید هنر به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییر» به قلم هادی مومنی

«دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران» به قلم اردشیر میرمنگره

حرفه: هنرمند

نقاشی انتزاعی، سنت‌ها، الگوها و انگاره‌ها

«چرا هنر انتزاعی؟» به قلم کرک ورندو و برگردان ستاره نوتاج

«هنر، زیبایی و امر مقدس: چهار مسیر به انتزاع» به قلم کارستن هریس و برگردان صالح نجفی

«هنر صامت» به قلم لوسی لیپارد و برگردان کتایون یوسفی

«ایدئال‌های اجتماعی‌: ساختن آینده ۱۹۳۹ – ۱۹۲۰» به قلم آنا موشینسکا و ترجمه‌ی گلنار نریمانی

«نگریستن به درون: پژوهش‌های ۱۹۱۲ تا ۱۹۲۰» به قلم آنا موشینسکا و ترجمه‌ی مجید پروانه‌پور

«سرشت هنر انتزاعی (۱۹۳۷)» به قلم میر شاپیرو و ترجمه‌ی فاطمه مولازاده

«کوبیسم و هنر انتزاعی» به قلم آلفرد اچ. بار و ترجمه‌ی ابوالفضل توکلی‌شاندیز

حرفه: نقاش

هنر انتزاعی/ ایران

«زهد دیده» به قلم علیرضا احمدی‌ساعی

«به وضوح نمی‌دانم چگونه یک اثر انتزاعی را می‌فهمم»  وحید حکیم در گفت‌وگو با کیوان باجغلی

«جستاری داستان‌پردازانه در آثار بابک اطمینانی» مهرداد عمرانی

«فرم‌ها و نقش مایه‌ها» به قلم علیرضا رضایی‌اقدم

حرفه: عکاس

«وهم واقع» به قلم مهران مهاجر

«فروپاشی عکس» به قلم جکی هیگنز و ترجمه‌ی کیوان نیک‌طبیعت

«تاریک‌خانه خانه‌ام است» به قلم نسرین طالبی‌سروری

«عکاسی» هنر امر واقعی به قلم جفری بچن و ترجمه‌ی پیمان چهرازی

«انتزاع: عکس واقعیت» به قلم غزاله هدایت

 

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.