54

یک وجب خاک و هزار مکافات / ماندانا پرنیان

ماركو گريگوريان، با نام دقيق‌تر ماركوس گريگوريان (Marcos Grigorian)، هنرمندى است ارمنى تبار كه تاريخ و جغرافياى پرفراز و نشيب آن، به ناچار موطن‌هاى متعددى را در حافظه و خاطره زندگى پرتلاطم او رقم زده‌اند! كروپتكين روسيه ـ زادگاه ماركو ـ خاك مهاجرت است كه زمان و مكان فيزيكى تولد او را در پنجم دسامبر 1925 م. به خاطر مى آورد!