40

یک همکار قدیمی / مجید بلوچ

باید خیلی به عقب برگردم. یعنی سال 1339 حدود 21 و 22 سالگی که من تازه وارد کار گرافیک شده بودم و در مؤسسات مختلف فعالیت می‌کردم. همان اوایل کار با سیف‌الملوکی آشنا شدم. در واقع من بیشترین زمان همکاری را با او داشتم. در مؤسسه "کانون آگهی‌ زیبا" در کوچه برلن کار می‌کردم. من و یک گرافیست انگلیسی در بخش مربوط به کنسرسیوم نفت کارهای گرافیکی انجام می‌دادیم. در واقع کار اصلی‌ام این بود که فعالیت‌های کنسرسیوم را به صورت کاتالوگ و کتابچه جمع‌آوری کنم. در واقع طراحی این کاتالوگ‌ها با من بود. و به همین‌خاطر با عکاسان زیادی سروکار داشتم. سیف‌الملوکی از عکاسان خیلی فعال و پرکار و مقتدر بود. به شهرهای نفت‌خیزی مثل گچساران سفر می‌کرد ، عکس‌های مورد نیاز را می‌گرفت و من هم کاتالوگ‌ها را آماده می‌کردم .