8

یک عکس / امبرتو اکو / منصور براهیمی

خوانندگان L`Espresso نوار آخرین دقایق «رادیو آلیس» (Radio Alice) را به یاد می‌آورند، که صدای شکستن در توسط پلیس را ضبط کرده بود. چیزی که بسیاری از مردم را تحت تأثیر قرار داد این بود که چگونه گوینده‌ی رادیو، که با صدایی عصبی آنچه را که روی می‌داد گزارش می‌کرد، کوشید این موقعیت را با اشاره به صحنه‌ای از یک فیلم سینمایی انتقال دهد. بی‌شک اینکه فردی تجربه‌ای کاملاً تکان دهنده را چنان که گویی در فیلم رخ داده از سر می‌گذراند شگفت انگیز جلوه می‌کند...