29

یک تصویر سه پاره / حامد یغمائیان

یادواره‌ای از کاوه گلستان و امیدهای رادیکال او به حقیقت عکس‌ها