61

یوزف بویس و دیرک شوارتز / ترجمه: آرش ابراهیمی‌فر

یوزف بویس، هنرمند آلمانی یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان دوره‌ی پس از جنگ است. او در رویداد هنری داکومنتا در سال 1972 اثری به نام «دفتر دموکراسی مستقیم» را به اجرا در آورد. اثری که در آن بویس هر روز در اتاق اطلاعات داکومنتا حاضر می‌شد و با بازدیدکنندگان درباره‌ی ایده‌ی دموکراسی به صورت مستقیم به بحث و تبادل نظر می‌پرداخت. این یادداشت مشروح گزارشی از صورت‌جلسه‌ی اجرای یک روز از این اثر جوزف بویز نوشته دیرک شوارتز است. رویداد از ساعت ده صبح تا هشت بعد از ظهر به طول می انجامد. نویسنده تعداد مخاطبین و سوال و جواب های آنان را به ثبت رسانده است. به عنوان نمونه بخشی از این گزارش به این صورت است :«4:05 بعد از ظهر: تا الان 625 نفر بازدید کردند، دو ایتالیایی می‌خواهند بدانند آیا می‌توان بویس را یک آنارشیستِ ضدخشونت قلمداد کرد؟ بویس می‌گوید: بله». در ادامه‌ی متن بیانیه‌ی دقیق بویس با نام «به دنبال کاراکتر طبیعی می‌گردم» آمده‌است. چندین پرسش بنیادین از بویس پیرامون اثر «دفتر دموکراسی مستقیم» پرسیده می‌شود که پاسخ های درخور او خط‌مشی هنری او را روشن می‌کند.