47

پنجره عقبی: یلدای تاریخیِ ما / مجید اخگر

این نقاشی جزو مجموعه‌ای از طبیعت‌بیجان‌هایی است كه در آ‌نها امین‌نظر با نوعی چرخشْ ژانر سنتی طبیعت‌بیجان را با موتیف‌هایی از «فرهنگ ایرانی» گره زده است: شمع، گل، پروانه، میوه و روابطی كه به‌طور سنتی در ادبیات فارسی میان آ‌نها برقرار می‌شود و هر یك در چارچوب آن نقش استعاری خاصی پیدا می‌كنند. به‌علاوه، در این اثر به‌طور آشكار و ضمنی مؤلفه روایی‌ـ‌ ادبی دیگری وجود دارد كه عناصر تصویر در دل آن معنا پیدا می‌كنند: شب یلدا.