تصویر مقاله‌ی «یافتن مسیری تازه» ترجمه‌ی ابوالفضل توکلی شاندیز
50,000 ریال – خرید

55

یافتن مسیری تازه / کارا تنینت، دیوید کویفو / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

این مقاله به بررسی تاریخچه، روش‌ها و استراتژی‌ها، اهمیت و مشکلات موجود در مسیریابی و عوامل تاثیرگذار بر مطالعات آن در فضای آکادمیک می‌پردازد و هدف آن آگاه‌سازی مخاطبان از مفهوم و زمینه‌های اجتماعی مسیریابی است...