16

یادداشت‌هایی درباره «کمپ» / سوزان سونتاگ / جاوید دلرنگ

بسیاری از چیزهای دنیا نام‌گذاری نشده‌اند و بسیاری چیزهای نام‌گذاری شده، هرگز توصیف نشده‌اند. یکی از این چیزها حساسیتی است- بدون شک مدرن، گونه‌ای از فرهیختگی و پیچیده‌اندیشی که اصلاً با آن یکی نیست- که نام مشهور و مُد شده «کمپ» را بر خود دارد. یک حساسیت (که با ایده فرق دارد) یکی از دشوارترین موضوع‌ها برای گفتگو است؛ اما دلایل ویژه‌ای در کار است که باعث شده کمپ، به طور اخص، هرگز مورد بحث قرار نگیرد. کمپ یک شیوۀ طبیعی حساسیت نیست، البته اگر به وجود چنین چیزی قائل باشیم. در واقع جوهرۀ کمپ، عشق آن به امر غیرطبیعی است، به تصنع و اغراق.