کارت‌پستالی فرانسوی در دهه‌ي ۱۹۰۰ از مجموعه‌ی مهرداد اسکویی
50,000 ریال – خرید

45

یادداشت‌هایی درباره‌ی چند کارت‌پستال

متن حاضر مجموعه‌ای از مواجهه‌ی نوشتاری با کارت پستال‌های قدیمی است...