15

یادداشت‌هایی درباب شاخص «بخش دوم» / روزالیند کراوس / ترجمه‌ی امید نیک‌فرجام

به نظر می‌رسد هیچ‌چیز در تفاوت، به پای تفاوت عکاسی و نقاشی آبستره نمی‌رسد؛ یکی برای تصویرپردازی کاملاً به جهان وابسته است و دیگری از آن جهان و تصاویری که می‌تواند در اختیارش قرار دهد اجتناب می‌کند. با این‌حال اکنون، در دهه‌ی 1970، شرایط عکاسی بر گستره‌ی وسیعی از هنر آبستره که هر روز خلق می‌شود سلطه‌ای بی‌چون و چرا دارند.