40

یادداشت‌هایی از نیره حقیقی، مهران مهاجر، مرتضی ممیز، لیلی گلستان و شرمین نادری