>> شماره 64

یادداشتی در باب مجموعه‌ی 18 اکتبر 1977 گرهارت ریشتر / بنیامین بوکلو / داوود کاظمی

مجموعه‌ی نقاشی‌هایی که ذیل عنوان 18 اکتبر 1977 گرد آمده است و گرهارت ریشتر کار آنها را در اواخر پاییز 1988 به انجام رساند بی‌درنگ بینندگان خود را با پرسش از نفسِ امکان بازنمایی تاریخ مواجه می‌کند؛ هم در نقاشی معاصر و هم در فضای مدرنیسم به‌طور کلی. به‌رغم پیوستگی ظاهری نقاشی‌های این مجموعه با عکس‌نقاشی‌های اولیه ریشتر، در مجموعه‌آثار او این نقاشی‌ها درواقع نماینده‌ی اولین تلاش برای اشاره به تجربه‌های عمومی مشخص در تاریخ آلمان هستند...