42

یادداشتی از محمدعلی بیدختی

حسن غفاری، سال‌هاست که بی‌اعتنا به انواع خلاقیت‌ها و بازی‌های پسا مدرنی که در عکاسی ایران رواج دارد، در گوشه و کنار زندگی جاری در روستا و عشیره، حضور می‌یابد و با شیفتگی و تداوم و تحمل سختی‌های کار، عکس واقع‌گرا تولید می‌کند. کاری که هنوز هم به آن نیاز فراوانی داریم.