>> شماره 45

نامه‌ای از فاطمه کاوندی

سلام جناب شهردار محترم پاریس

احتمالاً دریافت چنین نامه‌ای برای شما چندان عجیب نیست؛ حتماً افراد بسیاری هستند که از این دست نامه‌ها برایتان می‌نویسند و درخواست‌های عجیب و غریبی دارند. اما باور کنید نوشتن این نامه از سوی من به شما واقعاً کار دشوار و انتخابی عجیب بود. شاید حتی نوشتن این نامه مشکلاتی برای من ایجاد کند یا بعضی‌ها از کاری که می‌خواهم بکنم دلخور شوند. البته من از دلخوری این دسته افراد که برخی از آنها را می‌توانم در این نامه معرفی کنم، اصلاً ناراحت نخواهم شد...