>> شماره 45

نامه‌ای از علیرضا محمودی‌ایرانمهر

وقتی داشتی از کنار دیوار بلند بتنی می‌رفتی و توی تاریکی ته خیابون گم می‌شدی مطمئن بودم پرنده شانس بالاخره روی شونه من و تو هم می‌شینه. راستش دلم برای تاول‌های کوچیکی که روی ساعد دستت زده می‌سوزه. ...