>> شماره 45

نامه‌ای از امید مهرگان

شمیم عزیز

موفق نشدم به وعده‌ام عمل کنم، نامه را ننوشتم،‌ و می‌بخشی که پیش از این خبر ندادم. ولی اگر بخواهی خود همین را منتشر کنی درواقع مقصود حاصل شده است. به‌قول حکمای اسلامی، تحصیل حاصل محال است: چگونه می‌توان نامه‌ای را که پیشتر نوشته شده نوشت؟ ...