>> شماره 45

نامه‌ای از آراز بارسقیان

عزیز سلام،

ساعت ده‌ونیم شبی پاییزی است و برایت می‌نویسم تا مطمئن شوم که نه ماه از آن شب بهاری که خوابم نمی‌برد و برایت با دست‌خط نامه‌ای نوشتم گذشته. برایت می‌نویسم تا مطمئن شوی که چیزی عوض نشده. برایت می‌نویسم تا یادم بماند چطور یک شب بی‌خوابی به سرم زد و برایت آن‌همه صفحه سیاه کردم به امید این‌که روزی با رسیدنش به دستت خوشحال شوی، شادی کنی و به‌من زنگ بزنی و بگویی نامه‌ای به دستت رسیده...