>> شماره 44

گواهی بخواهید، اینک گواه… / شمیم مستقیمی

حالا که کمی تعصب را کنار گذاشته‌ام، حس می‌کنم عیب ندارد... بگذار بگویم چهارراه ولیعصر مال تمام دانشجویان آن حوالی است.هم مال دانشجویان پلی‌تکنیک هم دانشجویان دانشگاه هنر و هم دانشجویان هنر و معماری دانشگاه آزاد و هم کمی آن‌طرف‌تر که برویم، دانشگاه تهران. ...