40

گواهی، حقیقت، نظم / جان تَگ / بابک آزاد دل

در ربع قرنِ پایانی سده نوزده، صنایع عكاسی فرانسه، بریتانیا و امریكا، همسو با سایر بخش‌های اقتصاد سرمایه‌داری، انقلابِ تكنیكی ثانویه‌ای را از سر گذراندند كه زمینه را برای تغییری اساسی در جهت ایجاد ساختاری تحت تسلط شركت‌های انحصاری عظیم مهیا ساخت. ابداع صفحاتِ خشكِ كم‌زمان‌تر و فیلمِ انعطاف‌پذیر و تولید گسترده ابزارهای عكاسی ساده و كارآمد، بازارهای مصرفی تازه‌ای به وجود آورد و به رشد یك سازمان صنعتی پیشرفته شتاب بخشید...