50,000 ریال – خرید

40

گنجینه‌های عکاسی در دوران پهلوی و غفلت ما / محمدرضا طهماسب‌پور

چند سال پیش، تعدادی از شماره‌های كتاب سال روزنامه اطلاعات مربوط به سال‌های 1347 تا 1352 به دستم رسید . در هر شماره، برگ‌هایی به آثارعكاسان ایران اختصاص یافته بود كه حُكم ویژه نامه‌های تصویری امروز را داشت. در شماره مربوط به سال 1347، بخشی بود با نام "آثارعكاسان ایران در سال 1347"...