شماره 51

گفت‌وگو با گویدو گوییدی / والنتینا ریبولی‌ / جمشید شاهپوری

گفت‌وگو با گویدو گوییدی