11

گفت‌وگو با انسل ادمز / ترجمه: آزاده گنجه

در 29 جولای 1976 کانال 3 رادیوی بی‌بی‌سی مصاحبه‌ای را با انسل ادمز ترتیب داد. متن حاضر پاسخ‌ها و نظرات انسل ادمز در رابطه با عکاسی است که از متن مصاحبه برگرفته شده است.