>> شماره 23

گفت‌وگوی عباس کیارستمی و ژان – لوک نانسی

ترجمه: باقر پرهام