75

تاریخ هنر و فرهنگ ایران (7) منظومه‌های فرهنگ ایران/ آریاسپ دادبه

درس‌گفتار هفتم: پیشنهادی برای مطالعه‌ی منظومه‌های فرهنگ ایران.

در «درس‌گفتار هفتم: پیشنهادی برای مطالعه‌ی منظومه‌های فرهنگ ایران» به قلم آریاسپ دادبه خواهیم آموخت: «ایران سرزمینی تاریخی‌ست. به آن معنا که در عین تداوم در طول زمان دراز، در طی حیات خود مراحلی از سیرمتحول‌شونده‌ی آگاهی را ز سر گذرانده است. ما که امروزه، از روی سرشت وارثان تاریخ دیرپای این فرهنگ هستیم. در صورتی حقی بر میراث خود داریم که از مجرای آگاهیِ جدید، و با تکیه بر خرد روزگار خود، قادر باشیم تحولات روحمان در گذر زمان را باز بشناسیم. آن‌ها را بنامیم. و از آن خود سازیم. ارث مفهومی در ذیل علم حقوق است، و ضامن حق مالکیت. ترکیب «میراث فرهنگی» مدخل تازه‌ای است، و اشاره به حقی‌ست که وُرّاث آن را از طریق آگاهی احراز می‌کنند. در اینجا شناخت است که «مالکیت معنوی» را محقق می‌سازد.»

به عقیده‌ی دادبه تنها از راه شناخت و حصول آگاهی نسبت به میراث فرهنگی‌مان است. راهی که «مالکیت معنوی» ما بر آن محقق می‌شود. او تلاش می‌کند از این گفتار به بعد مسیر تاریخیِ حیاث فرهنگیِ ایران را دسته‌بندی کند. دسته‌بندی‌های بزرگی که از نگاه وی چرخه‌های زایش و نوزایش هستند. نسبت هر دوره‌ی تاریخی را با «زایش نخستین» روشن می‌کند. یا به عبارت دیگر مقدمات «تأسیس» این فرهنگ را مورد مطالعه قرار دهد. برای دستیابی به این هدف، نیاز به ابزار و اصطلاحاتی است. نگارنده می‌کوشد آن‌ها را تبیین کند. بنابراین او در بخشی از این نوشتار مفهومِ مورد نظر خود از اصطلاحاتی نظیر «توتم»، «شمایل»، «نشانه»، «نماد»، «درون‌مایه»، «شیوه»، «سبک»، «مکتب» و «منظومه» را همراه ارجاعاتی به هنر، ادب و اساطیر ایرانی، شرح می‌دهد.

ادامه‌ی این درسگفتار را از اینجا بخوانید.

برای دریافت مقاله روی گزینه خرید کلیک کنید.