50,000 ریال – خرید

71

گفتار سوم: سرآغاز تکوین تاریخ اندیشه/ آریاسپ دادبه

سرعت تحولات دنیای جدید که در مقیاس عمر به تجربه‌ی ما در می‌آید، این فرض را به ذهن‌مان متبادر می‌کند كه در هر بُرش کوتاهِ زمانی، جهان می‌تواند از اساس دگرگون شود؛ به‌خصوص در شرایط فعلی جامعه‌ی ما که میل به نوسازی، هر اثری از خاطرات شهریِ کوتاه مدت را به سرعت محو و با اشکال جدید و «به‌روزتر» جایگزین كرده‌است. در این شرایط شاید تاریخ در ذهن عموم چیزی شبیه به اطلاعات عمومی جذابی باشد که لزوماً ارتباطی با حیات امروزین ما ندارد؛ اطلاعاتی كه برای عده‌ای از جنس فخر‌فروشی بیمارگونه با مصالح گذشته‌ای درخشان‌ است، و در نزد گروهی دیگر از جنس وزنه‌ای سنگین به دست و‌پا که مانع از به‌روز شدن هرچه سریع‌تر ماست. ...