61

گروه کنش یا رویداد جمعی / ترجمه: مهدیه کرد

«گروه کنش یا رویداد جمعی» گزارشی از برگزاری یکی از اجراهای گروه کنش در سال 1981 است. گروه کنش که در دهه‌ی هفتاد میلادی در مسکو فعالیت می‌کردند؛ رویکردی شاعرانه و همزمان عقلانی به مقوله‌ی مشارکت داشتند. اثر« 10 ظهور» اجرایی است که در آن ده نفر در محل اجرای اثر که یک محوطه‌ی برفی‌ست، از مرکزی تعیین شده به سمت مسیرهایی مجزا و معین در جنگل پیش می‌روند. اما پس از رسیدن به نقاطی معین، شرکت‌کنندگان در ادامه یا بازگشت به نقطه‌ی اول مختار هستند. این اجرا برای شرکت‌کنندگان به فراخور بازگشت یا عدم بازگشتِ آنان مواردی را در نظر می‌گرفت که شرح آن در این یادداشت آمده‌است. اجرای «10 ظهور» همانند سایر موارد هنر اجرا تلاشی است در بازتعریف مفهوم زیبایی‌شناسی و ماهیت هنر، تلاشی که در دل فضایی ناهنری هنر خلق می‌شود.